1. DDO-00011. DDO-0001

2. DDO-00022. DDO-0002

1. 平成12年 さいたま新都心駅・東西自由通路・けやきひろば竣工

2. 平成12年 さいたま新都心駅・東西自由通路・けやきひろば竣工